EAÕK Haapsalu Maria Magdaleena Kogudus (Reg.nr. 80210792), ülempreester Jüri Ilves;

EAÕK Hiiumaa Jumalasünnitaja Sündimise Kogudus (Reg.nr. 80209582), preester Aabraham Tölpt

EAÕK Tallinna Püha Siimeoni ja Naisprohvet Hanna Kogudus (reg.nr. 80210094), koguduse juhatuse liige Age Ploom

EAÕK Pärnus Issandamuutmise Kogudus (reg.nr. 80210800) koguduse juhatuse liige diakon Ignatios (Indrek) Rand

EAÕK Kuressaare Püha Nikolai Kogudus (Reg.nr. 80210668), preester Kristoforos Parts

EAÕK Piila Peaingel Miikaeli Kogudus (Reg.nr. 802908507) preester Roman Tõnisson