EÕNL on loodud aastal 1999 Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku metropoliit Stefanuse õnnistusel.
Ühing koondab koguduste noori, kes osalevad Noorteliidu üritustel ja laagrites. Üheskoos tehakse tööd ja palvetatakse, paastutakse ja rõõmustatakse. Ollakse noored, otsijad, eksijad ja jälle leidjad.

Meie poolt korraldatud üritustel on osalenud kümneid ja kümneid kogudusenoori üle Eesti. Kokku on peetud perelaagreid, noortelaagreid, osaletud on rahvusvahelistel üritustel.
Töölaagrites on korrastatud kirikuvaremeid ja meie Karula laagrikeskust.
Metsalaagrid on olnud palvematkad läbi Eestimaa kauni looduse. 
Oleme andnud koolitust noortejuhtidele.
Õigeusu traditsioon on laulev õpetus. Seda oleme üheskoos õppinud laululaagrites.
Inimene on hinge ja ihu tervik. Seda oleme üheskoos mõtestanud spordi- ja palvelaagrites.
Oleme korraldanud mitmeid palverännakuid üle Eestimaa.
Osaletud on Soome ONLi üritustel, samuti õigeusu noorte katusorganisatsiooni Syndesmos Põhja-Euroopa üritustel ja kolmel peaassambleel Küprosel, Soomes ja Albaanias.
Osaletud on Grabarka palverännakul Poolas.
Välja on antud trükiseid pühapäevakoolide tarvis.

Siit leiad meie ühingu PÕHIKIRJA

EÕNLi juhatusse kuulub praegu 5 liiget:

preester Aabraham Tölpt - juhatuse esimees
diakon Ignatius Rand
Age Ploom (meie esindaja Eesti Kirikute Noorte Nõukogus)
Helen Kuldkepp
Margus Lepvalts